- Kích thước bảng tên: 25x70mm

- Kích thước phần lồng tên: 12x70mm

- Phôi bảng tên nhôm cao cấp,

  - In nội dung phần trên cố định,

  - Phần dưới có thể thay đổi tên nhân viên, chức vụ...

Ý kiến của bạn