- Kích thước bảng tên: 30x70mm

- Kích thước phần lồng tên: 12x70mm

- Phôi bảng tên nhôm cao cấp,

 - In nội dung phần trên cố định,

 - Phần dưới có thể thay đổi tên nhân viên, chức vụ...

Ý kiến của bạn