Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
45mm x 13mm Cái/Bịch 1/50 2713000132
Ý kiến của bạn