Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
38mm x 13mm Cái/Bịch 1/25 2713000136
Ý kiến của bạn