Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
25mm x 13mm Cái/Bịch 1/25 2713000135
Ý kiến của bạn