- Chuyên in UV trên mọi chất liệu.

- Made in Japan

Ý kiến của bạn