Bút dấu là sự kết hợp hoàn hảo giữa viết thông dụng (ký tên) và con dấu đóng nội dung cần thiết mang theo bên mình, sự kết hợp hai trong một tiện dụng, gọn nhẹ.

Hướng dẫn sử dụng dấu viết Goldring

FU_Goldr_Auto_H2U_Stamp1_1FU_Goldr_Auto_H2U_Stamp2FU_Goldr_Auto_H2U_Stamp3FU_goldring_reinking

Ý kiến của bạn