Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
80 x 40mm Cái 1 Đỏ 2710000336-DO
Ý kiến của bạn