Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
58 x 22mm Cái/Lốc/Thùng 1/12/240 Xanh 2710000153
Ý kiến của bạn