Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
47 x 20mm Cái/Lốc/Thùng 1/12/240 Đỏ 2710000142
Ý kiến của bạn