Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
38 x 14mm Cái/Lốc/Thùng 1/12/240 Đỏ 2710000134
Ý kiến của bạn